1140 400
29837 1

Giới thiệu

Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão là một trong những nhà cung cấp dịch vụ Thuê ngoài tốt nhất Việt Nam với hơn 6000 nhân sự trên khắp cả nước.

Vị trí tuyển dụng

CTV Tuyển dụng

  • Toàn Quốc
  • 5 - 8 triệu
  • Số lượng: 30

Hạn cuối: 10/6/2024