1140 400
29837 1

Cổ phần Chứng nhận Globaclert

Giới thiệu

Công ty CP Chứng nhận Globalcert Là đơn vị được Văn phòng Công nhân (BOA) cấp giấy chứng nhận là tổ chức chứng nhận được phép đánh giá chứng nhận đối với lĩnh vực đánh giá hệ thống ISO 9001, ISO 22000, HACCP và đánh giá hợp chuẩn/ hợp quy sản phẩm. Ngoài ra, Chúng tôi còn là đơn vị được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ KHCN), Tổng cục thủy sản, cục chăn nuôi chỉ định là đơn vị đánh giá chứng nhận hệ thống, sản phẩm, VietGAP trồng trọt và VietGAP thuỷ sản, VietGAHP chăn nuôi, Do nhu cầu bổ sung nhân sự phục vụ cho hoạt động của khách hàng

Vị trí tuyển dụng

Nhân viên kinh doanh, chăm sóc khách hàng tại Đà Nẵng

 • Đà Nẵng
 • 8 - 10 triệu
 • Số lượng: 3

Hạn cuối: 30/6/2024

Kế toán trưởng/ Kế toán tổng hợp

 • Đà Nẵng
 • 10 - 15 triệu
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: 30/6/2024

Kế toán trưởng/ Kế toán tổng hợp

 • Đà Nẵng
 • 10 - 15 triệu
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: 30/6/2024

Kỹ sư nông nghiệp tại Hà Nội

 • Đà Nẵng
 • 10 - 15 triệu
 • Số lượng: 3

Hạn cuối: 30/6/2024