1140 400
29837 1

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC T&H

Giới thiệu

Cung ứng lao động tạm thời Đại lý du lịch Điều hành tua du lịch - Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa - Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh Dịch vụ hỗ trợ giáo dục Chi tiết: - Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Vị trí tuyển dụng