1140 400
29837 1

Giới thiệu

Công ty TNHH công nghệ điện tử Heng Li Tong Việt Nam MST: 2301191538 Địa chỉ: Khu 5, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Vị trí tuyển dụng

Trưởng phòng kinh doanh

  • Bắc Ninh
  • Số lượng: 01

Hạn cuối: 25/2/2024

  • Quy mô: 10 - 24
  • Khu 5, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
  • 0965542571