1140 400
29837 1

CÔNG TY BẢO HIỂM BSH LÀO CAI

Giới thiệu

Công ty bảo hiểm BSH Lào Cai thuộc Tổng công ty CP bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội ( BSH), Ngành nghề kinh doanh: Bảo hiểm phi nhân thọ cần tuyển dụng một số cán bộ với vị trí như sau. Cán bộ Giám định bồi thường ( Nam ) : Số lượng 02 người

Vị trí tuyển dụng

Nhân viên giám định bồi thường

  • Lào Cai
  • Thỏa thuận
  • Số lượng: 02

Hạn cuối: 30/4/2024