1140 400
29837 1

NNMT

Giới thiệu

Môi trường thoải mái, năng động , có cơ hội phát triển theo năng lực,...

Vị trí tuyển dụng

Bán hàng

  • HCM
  • Số lượng: 10

Hạn cuối: 1/12/2024

  • Quy mô: Trên 5.000
  • Phường 13, Tân Bình
  • 0922523677