Tìm Hồ sơ ứng viên

Thời gian cập nhật:  Tải CV Tải CV

Thông tin cá nhân
Email Số điện thoại Tỉnh/TP
Ngày sinh Tình trạng hôn nhân Địa chỉ
//

Thông tin chung
Vị trí mong muốn Chiều cao Cân nặng Tỉnh/TP
Mức lương Mon muốn Trình độ học vấn Kinh nghiệm
 
Hình thức làm việc Nghề nghiệp Địa điểm làm việc
 
Kỹ năng cức & mềm Link FB Giới thiệu bản thân

Click vào đây chát fb với ứng viên này

Địa điểm tìm việc: