Tìm Hồ sơ ứng viên

Địa điểm tìm việc:

NGUYỄN PHÚC THÀNH

Nguyễn Thị Yến

Hồ Anh Tuấn

Đỗ Thị Thiều Trâm

Nguyễn Thị Việt Trinh

Trần Mạnh Đức

Trần Mạnh Đức

Đoàn Thị Mai Lan

Nguyễn Thị Nhung

Đinh Văn Thịnh

Nguyễn Văn Tuấn

Trịnh Thị Thúy Dung

NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG

HỨA VĂN LUẬN

Trần Thị Thu Liên

Ngô Nhật Trường

Phạm Thị Tám

Nguyễn Thị Vân

Quách Thị Hạ

Nguyễn Thị Oanh

Ngô Thị Thúy Loan

Hà Trung Kết

Đỗ Thị Hồng Phương

Trần Sơn Hoàng

Bùi Ngọc Toàn

VŨ NGỌC TIẾN

PHẠM VĂN LẬP

Dương Thị Lan

  • Lao động phổ thông( tạp vụ, giúp việc theo gia đình, kho, đóng gói)
  • Hà Nội

  • 2023-10-18 00:54:47

  • Xem chi tiết Tải CV

Nguyễn Văn Thanh

Trịnh Thị Thư