Hằng

Lễ tân

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Hơi nóng tính, cẩn thận. Mong muốn được phát triển bản thân hơn, cố gắng học hỏi rèn luyện các kỹ năng.

CÁC KỸ NĂNG

Giao tiếp tốt

CÁC CHỨNG CHỈ

NGOẠI NGỮ

TIN HỌC

TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

Đã có gia đình

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Có kinh nghiệm làm việc về nha khoa, tmv, spa, y

THÀNH TÍCH

MỨC LƯƠNG MONG MUỐN

8 - 10 triệu