Hương

Kế toán;hành chính nhân sự;

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

CÁC KỸ NĂNG

Tốt

CÁC CHỨNG CHỈ

-Bằng tốt nghiệp đại học -chứng chỉ tin học

NGOẠI NGỮ

TIN HỌC

Thành thạo tin học văn phòng

TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

Chưa có gia đình

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

1.2017-2019-kế toán nhà hàng ánh dương 2.2019-2021-kế toán nội bộ + kế toán bán hàng nội thất nhà đẹp 3.2021-2022- kế toán viên cty xnk

THÀNH TÍCH

MỨC LƯƠNG MONG MUỐN

8 - 10 triệu