Hương

kế toán,hành chính nhân sự,văn phòng...

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

CÁC KỸ NĂNG

CÁC CHỨNG CHỈ

Bằng tố nghiệp Chứng chỉ tin học chứng chỉ ngoại ngữ

NGOẠI NGỮ

TIN HỌC

thành thạo tin học văn phòng

TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

Chưa có gia đình

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

1. Từ 07/2017 - 12/2018: NHÀ HÀNG ÁNH DƯƠNG LÀO CAI Vị trí: Kế toán nhà hàng Nhập, xuất các thực phẩm chế biến, đồ dùng thiết yếu của nhà hàng... Quản lý thu chi hàng ngày của nhà hàng... Thu ngân ... Tổng kết, báo cáo kết quả kinh doanh của nhà hàng hàng tháng... 2.Từ 01/2019 – 11/2019: NỘI THẤT NHÀ ĐẸP LÀO CAI Vị trí: Kế toán bán hàng Theo dõi các phát sinh, thu chi và các hóa đơn thu, chi hàng ngày... Xuất hóa đơn cho nhà cung cấp và khách hàng khi có phát sinh hàng hóa.... Theo dõi công nợ của nhà cung cấp và khách hàng Tư vấn – bán hàng cho khách hàng tại cửa hàng... Tổng hợp báo cáo tình hình thu, chi hàng tháng cho quản lý... Theo dõi tính tồn kho... 3. Từ 12/2019 - 12/2022: CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VÀ TM VIỆT ANH VIỆT NAM. Vị trí: Kế toán viên Theo dõi các phát sinh thu, chi và các hóa đơn thu chi hàng ngày của công ty... Lập hợp đồng cho nhà cung cấp và khách hàng khi có phát sinh... Theo dõi công nợ của nhà cung cấp và khách hàng… Theo dõi tồn kho báo cáo theo yêu cầu cấp trên .. Quản lý hồ sơ nhân sự của công ty... Tiếp nhận các công văn đến và xử lý các công văn đi... Chấm công tính bảng lương và bảo hiểm xã hội... Thực hiện các nhiệm vụ của cấp trên giao...

THÀNH TÍCH

MỨC LƯƠNG MONG MUỐN

8 - 10 triệu