Lê Thị Thu Hà

Nhân viên kinh tế xây dựng

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Cầu tiến trong công việc, ham học hỏi, mong muốn tìm được môi trường làm việc phù hợp để gắn bó lâu dài

CÁC KỸ NĂNG

Làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt

CÁC CHỨNG CHỈ

Bằng kỹ sư kinh tế xây dựng

NGOẠI NGỮ

TIN HỌC

Sử dụng thành thạo phần mềm dự toán G8, word, excel, ...

TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

Đã có gia đình

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Làm nhân viên dự toán tại Công ty Cổ phần CID Việt Nam từ tháng 4/2018-tháng 8/2022 (nghỉ thai sản), các công việc đã làm: - Lập khái toán, lập dự toán, lập tổng mức đầu tư xây dựng công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật - Kiểm tra hồ sơ dự toán công trình dân dụng trên cương vị thẩm tra - Làm việc giải trình với chủ đầu tư, đơn vị thẩm tra - In ấn, đóng dấu hồ sơ

THÀNH TÍCH

MỨC LƯƠNG MONG MUỐN

8 - 10 triệu