Nguyễn Minh Tuấn

Tìm Việc Tại Long An

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

CÁC KỸ NĂNG

CÁC CHỨNG CHỈ

NGOẠI NGỮ

TIN HỌC

TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

Chưa có gia đình

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

In ấn các bản vẽ xây dụng từ A4 - A0 Bình bày in ấn Namecard và các ấn phẩm quảng cáo ...

THÀNH TÍCH

MỨC LƯƠNG MONG MUỐN

8 - 10 triệu