Nguyễn Ngô Kim Hoa

Nhân viên bán hàng Parttime

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

CÁC KỸ NĂNG

Làm việc nhóm, giao tiếp, hỗ trợ trong công việc

CÁC CHỨNG CHỈ

NGOẠI NGỮ

TIN HỌC

Tin học văn phòng cơ bản

TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

Chưa có gia đình

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

THÀNH TÍCH

MỨC LƯƠNG MONG MUỐN

1 - 3 triệu