Nguyễn Phúc Hậu

Quán cafe

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Em năm nay 16t em có kinh nghiệm làm phục vụ quán nhậu giao tiếp em không giỏi lắm biết lắng nghe và chưa có bằng cấp ạ

CÁC KỸ NĂNG

Làm việc nhóm

CÁC CHỨNG CHỈ

NGOẠI NGỮ

TIN HỌC

TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

Chưa có gia đình

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Em từng làm ở quán nhậu và quán ăn em kiếm việc làm để học hỏi

THÀNH TÍCH

MỨC LƯƠNG MONG MUỐN

1 - 3 triệu