Nguyễn Sơn Tùng

studio, thiết kế, các công việc parttime

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Điểm hạn chế là chx phát huy đc hết và cần có người đồng hành cùng cùng phát triển

CÁC KỸ NĂNG

Nguyễn Sơn Tùng 
18t 
Khả năng giao tiếp : thân thiện 
Làm việc nhóm : tốt

CÁC CHỨNG CHỈ

Bằng tốt nghiệp phổ thông

NGOẠI NGỮ

TIN HỌC

word, excel

TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

Chưa có gia đình

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Công ty Genesis Entertaiment 
NHÂN VIÊN VẬN HÀNH PHÒNG CHƠI
Tiếp khách, thanh toán, vận hành phòng chơi, set up lại phòng chơi về vị trí cũ, giao tiếp với khách hàng để khách hàng hài lòng

THÀNH TÍCH

MỨC LƯƠNG MONG MUỐN

5 - 8 triệu