Nguyễn thanh ron

Việc làm online

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Công việc online là đc ạ

CÁC KỸ NĂNG

Làm việc nhóm/ giao tiếp

CÁC CHỨNG CHỈ

Sinh viên năm nhất

NGOẠI NGỮ

TIN HỌC

Chưa có

TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

Chưa có gia đình

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Đã làm phục vụ từ năm lớp 10 tới sinh viên năm nhất ạ

THÀNH TÍCH

MỨC LƯƠNG MONG MUỐN

3 - 5 triệu