nguyễn thanh vân

trực page online

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

đã có công việc ổn định nhưng tính chất công việc có nhiều thời gian online

CÁC KỸ NĂNG

tự tin khi giao tiếp

CÁC CHỨNG CHỈ

bằng tốt nghiệp kế toán

NGOẠI NGỮ

TIN HỌC

TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

Đã có gia đình

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

đã làm hướng dẫn viên du lịch.kế toán  thu ngân

THÀNH TÍCH

MỨC LƯƠNG MONG MUỐN