NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Có 4 năm kinh nghiệm kế toán tổng hợp tại Công ty CP Kiến trúc A Cộng. Thành thạo trong việc xử lý chứng từ, thu chi, sử dụng các phần mềm Word, Excel, Fast và làm việc với cơ quan thuế. Mong muốn được làm việc tại vị trí kế toán tổng hợp của quý công ty để đóng góp hoàn thiện các công việc kế toán của công ty theo đúng quy định pháp luật. 

CÁC KỸ NĂNG

Có kiến thức về luật pháp, thuế, BHXH

 

- Có kinh nghiệm tiếp đoàn quyết toán thuế,

 

tiếp đoàn thanh tra BHXH

 

- Giao tiếp khéo léo 
 

CÁC CHỨNG CHỈ

Chứng chỉ kế toán tổng hợp - thuế chuyên sâu loại giỏi - Chứng chỉ MOS Excel 2013 - Chứng chỉ MOS Word 2013 - Chứng chỉ tiếng anh giao tiếp

NGOẠI NGỮ

TIN HỌC

TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

Chưa có gia đình

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

1/2020- nay 
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC A CỘNG

 

- Tổng hợp doanh thu và toàn bộ các hoạt động sản

 

xuất kinh doanh của công ty

 

- Kiểm soát các hoạt động kế toán, các loại chi phí,

 

thu chi...

 

- Báo cáo tình hình công nợ với khách hàng, nhà cung

 

cấp cho ban lãnh đạo.

 

- Lập BCTC, báo cáo quản trị, báo cáo thuế theo đúng

 

quy định pháp luật và yêu cầu của công ty

 

- Chịu trách nhiệm liên quan đến thuế: giải trình số

 

liệu, làm việc với cơ quan thuế

 

-Hỗ trợ giám đốc các giao dịch (các vấn đề phát sinh) liên quan đến ngân hàng 
1/2019-12/2019 
CÔNG TY TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - THUẾ EXELLENT

 

- Nhập liệu và hạch toán chứng từ lên phần mềm kế

 

toán Misa.

 

- Sắp xếp và lưu trữ chứng từ.

 

- Quản lý các khoản thu và phải chi.

 

- Theo dõi và báo cáo quản lý các khoản thu – chi.

 

- Xuất hóa đơn, hợp đồng kinh tế, phiếu thu, phiếu chi,

 

UNC, các chứng từ liên quan.

 

- Lập tờ khai thuế GTGT, lệ phí môn bài, thuế TNCN,

 

thuế TNDN,,,

 

- Lập bảng tính lương, tính lương cho nhân viên công ty.

 

THÀNH TÍCH

MỨC LƯƠNG MONG MUỐN

10 - 15 triệu