Nguyễn Thị Thúy

hành chính, văn phòng

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

CÁC KỸ NĂNG

tốt

CÁC CHỨNG CHỈ

Bằng tốt nghiệp đại học

NGOẠI NGỮ

TIN HỌC

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, cập nhật thông tin MXH

TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

Đã có gia đình

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

THÀNH TÍCH

MỨC LƯƠNG MONG MUỐN

8 - 10 triệu