NGUYỄN VĂN DŨNG

Công việc bán hàng, pha chế đồ uống, làm bánh mì, công việc tự do; ở cửa hàng, công ty nhỏ

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

làm việc siêng năng chịu được áp lực lớn

CÁC KỸ NĂNG

Có thể kết hợp nhóm nhuần nhuyễn

CÁC CHỨNG CHỈ

NGOẠI NGỮ

TIN HỌC

Chứng chỉ tin học

TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

Chưa có gia đình

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Đã từng làm việc ở Hàn quốc 

THÀNH TÍCH

MỨC LƯƠNG MONG MUỐN

8 - 10 triệu