PHẠM XUÂN HIẾU

Nhân viên kinh doanh-xuất nhập khẩu

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Tìm kiếm một công việc phù hợp với bản thân,gắn bó lâu dài và tìm kiếm cơ hội phát triển bản thân,có thêm thu nhập tốt. 
 

CÁC KỸ NĂNG

CÁC CHỨNG CHỈ

NGOẠI NGỮ

TIN HỌC

TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

Chưa có gia đình

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

04/2022 - 05/2024 : Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu - Công Ty TNHH Kome88 - Nhân viên chính thức

 

Từ tháng 4 năm 2022 đến tháng 10 năm 2023- Nhân viên Xuất nhập khẩu:

 

- Làm việc với nhà cung cấp nước ngoài để tiếp nhận hồ sơ, chứng từ (Invoice, Packing List, HC, CO... các sản phẩm

 

thực phẩm nhập khẩu, bao gồm cá hồi, hải sản... từ Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc).

 

- Xử lý hồ sơ và chuẩn bị các chứng từ phù hợp để thông quan hàng hóa.

 

- Chịu trách nhiệm khai hải quan trên hệ thống hải quan Ecuss, Vnass.

 

- Khai báo kiểm dịch hàng hóa, làm việc trực tiếp với cơ quan kiểm dịch để cấp giấy chứng nhận và xác nhận kiểm dịch

 

hàng hóa.

 

- Làm việc với cơ quan hải quan và kiểm dịch để thông quan hàng hóa.

 

- Liên hệ đơn vị vận tải vận chuyển hàng hóa từ sân bay, cảng về kho công ty.

 

-Xin giấy phép nhập khẩu các sản phẩm nhập khẩu của công ty. -Lập chứng từ quyết toán sau mỗi chuyến hàng.

 

Từ tháng 11 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024 - Kế toán kho và thu mua vật tư:

 

- Chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa từ kho của công ty.

 

- Kiểm tra, đối chiếu chứng từ hàng hóa xuất khẩu.

 

- Trực tiếp quản lý hoạt động và ghi chép số liệu, chứng từ hàng hóa sau đó báo cáo cấp trên.

 

- Tiến hành thống kê định lượng, kiểm tra, phân loại để biết hạn sử dụng của hàng hóa, từ đó có phương án xử lý hàng

 

tồn kho trước khi hết hạn và kiểm hàng tồn vào cuối tháng.

 

 

 

 
 

THÀNH TÍCH

MỨC LƯƠNG MONG MUỐN

15 - 20 triệu