Trần Thị Như Ngọc

Nhân viên Telesale

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Phát triển bản thân cùng với sự phát triển của công ty.

 

- Mục tiêu ngắn hạn (6 tháng - 1 năm): Thành thạo và nâng cao trình độ chuyên môn tại công ty, có khả

 

năng lãnh đạo 1 nhóm từ 4-7 bạn.

 

- Mục tiêu trung hạn : Gắn sự thành công của mình với sự thành công của doanh nghiệp, có thể làm việc

 

tại các vị trí cấp trung ở công ty 
 

CÁC KỸ NĂNG

CÁC CHỨNG CHỈ

NGOẠI NGỮ

TIN HỌC

TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

Chưa có gia đình

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

TRỢ LÝ VẬN HÀNH

 

01/2020 - 06/2020

 

55C HOME APARTMENT

 

- Quản lý fanpage: Trực page và truyền thông hình ảnh của tòa

 

nhà trên fanpage.

 

- Tiếp nhận cuộc gọi và tư vấn, đặt lịch hẹn cho khách.

 

- Tư vấn trực tiếp cho khách khi đến xem nhà.

 

- Thực hiện các thủ tục hành chính như: thủ tục ký kết, thanh lý

 

hợp đồng, cập nhật cơ sở dữ liệu, ghi nhận thu chi.

 

- Thực hiện các yêu cầu khác được cấp trên giao.

 

LỄ TÂN

 

04/2019 - 12/2019

 

BỆNH VIÊN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG

 

- Đón khách, hướng dẫn và chăm sóc khách đến tham dự sự kiện.

 

- Thực hiện các công việc hỗ trợ sự kiện.

 

NHÂN VIÊN KINH DOANH

 

09/2016 - 02/2017

 

CÔNG TY TNHH BENTAGEN VIỆT NAM

 

- Viết bài quảng cáo sản phẩm trên Facebook.

 

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

 

- Giới thiệu, tư vấn cho khách hàng về sản phẩm và bán hàng.

 

- Chăm sóc khách hàng: xử lý các thắc mắc của khách hàng và

 

các tình huống phát sinh khi khách không hài lòng về sản phẩm.

 

- Mời khách hàng tham gia sự kiện công ty. 
 

THÀNH TÍCH

MỨC LƯƠNG MONG MUỐN

10 - 15 triệu