TRIỆU TÀI PHONG

TÌM CÔNG VIỆC PARTIME

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Hướng ngoại, có khả năng giao tiếp, ứng xử tình huống.

CÁC KỸ NĂNG

CÁC CHỨNG CHỈ

Không

NGOẠI NGỮ

TIN HỌC

TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

Chưa có gia đình

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Từng làm qua phục vụ, cửa hàng vinmart+

THÀNH TÍCH

MỨC LƯƠNG MONG MUỐN

3 - 5 triệu